Thông tin liên hệ

[section label=”Dark section with box right” bg=”934″ bg_color=”rgb(171, 171, 171)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.64)” padding=”59px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”] [row style=”large” v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”center” color=”light”]

Thông Tin Liên Hệ | Mộc Thủy Mental Health

Website : Mocthuymentalhealth.com

Địa Chỉ

  • Cơ Sở Sản Xuất : Phường An Hòa, TP Huế 
  • Văn Phòng : 328/19 Nguyễn Thị Đặng, P Tân Thới Hiệp, Quận 12

Hotline : 0793839796

Email : [email protected]

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”15px 15px 15px 15px” align=”left” animate=”flipInY” depth=”2″ depth_hover=”5″] [/col] [/row] [/section]