Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Chính sách bảo mật

Mộc Thủy Mentalhealth là kênh thông tin về Phong Thủy, tư vi, số mệnh thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH Công Nghệ & Thương Mại Mộc Thủy Group, hoạt động với website Mocthuymentalhealth.com xin đưa ra chính sách bảo mật như sau : Thu thập thông tin trong chính sách bảo mật : Mộc Thủy Mentalhealth thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng với phương châm minh bạch và hợp pháp. Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên tinh thần tự nguyện của khách hàng bao gồm : sở thích, tên, thông tin liên hệ & các mối quan tâm của khách hàng. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin khác hàng nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong việc mua sắm & cập nhập tin tức theo nhu cầu quý đọc giả. Đối với khách hàng trực tuyến chúng tôi thu thập các thông tin như IP, thiết bị sử dụng, thời gian sử dụng nhằm cải thiện chất lượng website & nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Chính sách sử dung thông tin cá nhân.

Theo quyết sách từ Mộc Thủy Group. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng theo đúng mục đích thông báo và chỉ chia sẽ thông tin quý khách hàng khi được sự cho phép của quý khách. Trong vài trường hợp, theo quy định của pháp luật. Thông tin quý khách có thể được cung cấp cho tổ chức, công ty, các nhà cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật hiện hành tại địa phương đấy. Trong một số trường hợp nhất dđịnh, trong khuông khổ pháp luật cho phép. Chúng tôi chia sẽ thông tin quý khách hàng nội bộ công ty nhắm cung cấp cho quý khác hàng một giải pháp, dịch vụ, chương trình khuyến mãi. Quý khách có thể nhận hoặc không nhận các ưu đãi trên. Công ty sẽ cẩn thận phân tích số liệu khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm hà lòng cho quý khách hàng trong những lần sau. Chúng tôi giữ lưu lại thông tin khách hàng 1 thời gian cho đến khi dữ liệu phân tích mới cho thấy quý khách hàng không còn nhu cầu với sản phẩm. Dịch vụ của công ty. Cách thức bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin khách hàng bằng các biện pháp an ninh phù hợp tho6gn qua đội ngũ an ninh mạng của Mộc Thủy Group. Công ty chịu trách nhiệm với toàn bộ bản ghi thông tin quá khách bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ được sự ủy quyền của công ty.

Cam kết bảo mật Mộc Thủy Mentalhealth

Mộc Thủy Mentalhealth cam kết quản lý thông tin hết sức cẩn trọng. Mộc Thủy mentalheal có đội ngũ cán bộ nhân viên về an ninh mạng có chiều sâu. Mộc Thủy Mentalhealth đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật hoàn toàn khách quan và chính sách. Công ty sẽ cung cấp cho quý khách hàng truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khác hàng. Quý khách hàng có thể xác minh chính xác & đầy đủ tính minh bạch của thông tin. Có quyền yêu cầu xóa bỏ nếu thích hợp và được pháp luật công nhận.